Nalinee

นลินีเป็นโรคซึมเศร้า นลินีมีอาการจิตเวชแบบหูแว่วภาพหลอนร่วมด้วย นลินีเป็น content creator อยู่ที่สื่อออนไลน์แห่งหนึ่ง นลินีมีอาชีพเสริม (ที่ทำรายได้หลัก) เป็นนักวิจัย และพิสูจน์อักษรไร้วินัย